Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Ngay từ khi thành lập, Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An đã đưa ra định hướng hoạt động:

  • Xây dựng đội ngũ nhân lực cao cấp gồm các chuyên gia tài chính, ngân hàng và chứng khoán.
  • Áp dụng các nguyên tắc quản trị tiên tiến cho việc điều hành hoạt động công ty.
  • Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ bài bản, khoa học phù hợp với yêu cầu của Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Công ty và cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
  • Trở thành một ngân hàng đầu tư và nhà tạo lập thị trường vốn nợ hàng đầu.

“Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An ra đời với Niềm tin: sự phát triển vững chắc của nền kinh tế thị trường nói chung và thị trường vốn nói riêng sẽ tạo ra Cơ hội cho các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”

Ngành nghề kinh doanh:

  • Môi giới chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn Tài chính doanh nghiệp
  • Hoạt động lưu ký chứng khoán

Địa chỉ: Tầng 9 toà nhà 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3944 6218 Fax : 84-(4) 3944 6213

Email: contact@tas.com.vn

Website: https://www.tas.com.vn/

Thông cáo báo trí:

Cafef: http://s.cafef.vn/hastc/TAS/thong-tin-chung.chn

Vietstock: https://finance.vietstock.vn/TAS-trang-an-securities-joint-stock-company.htm

Trang Vàng Việt Nam: https://www.yellowpages.vnn.vn/lgs/1467624/trang-an-cong-ty-co-phan-chung-khoan-trang-an.html

Vndirect: https://www.vndirect.com.vn/portal/ho-so-doanh-nghiep/tas.shtml